Förnyelse och bättre tillgänglighet

Falkenberg 8 MW

Ombyggnation av äldre värmepanna

I mitten av 90-talet investerade Falkenberg Energi i en ny fastbränslepanna för fuktigt biobränsle. Inför den planerade och omfattande revisionen år 2015, anlitades Suricata för att på kort tid ta fram förfrågningsunderlagen enligt LUF. Projektet omfattade om- och tillbyggnad av en ny pannkropp med större volymer och dimensioner, integration av serviceplattformar och nytt rörsystem m.m.

I mitten av 90-talet investerade Falkenberg Energi i en ny fastbränslepanna för fuktigt biobränsle.

Meny

Kontakta oss

TELEFON KONTOR 
0480 – 36 27 71

TELEFON 
0766 – 26 99 01

E-POST 
anders.adolfsson@suricata.se