Tjänster

Upphandling enl. LOU & LUF

Under 20 år har Suricata arbetat med offentlig upphandling av diverse maskintekniskutrustning och entreprenader, vilket har givit en god erfarenhet på olika lösningar både tekniskt och affärsmässigt. Suricata föredrar att upphandla maskinutrustning och produktionslinjer såsom en funktionsupphandling, d.v.s. köpekontrakt med leverantörens fulla funktionsansvar.

Upphandlingsprocess

Med dagens lagar enligt LOU och LUF krävs en hög noggrannhet och likformighet på hög nivå. Suricata kan bl.a. erbjuda följande såsom upphandlingsstöd:

 • Teknisk kompetens
 • Affärs- och kontraktsjuridik
 • Marknadsundersökning
 • Lönsamhetsanalys
 • Teknisk dimensionering
 • Upphandlingsstrategi
 • Handlingar för prekvalificering
 • Framtagning av upphandlingsdokument
 • Annonsering
 • Utvärdering
 • Tilldelningsbeslut med tillhörande Avtalsspärr
 • Framtagning av slutligt köpekontrakt

Meny

Kontakta oss

TELEFON KONTOR 
0480 – 36 27 71

TELEFON 
0766 – 26 99 01

E-POST 
anders.adolfsson@suricata.se