Tjänster

Förstudier

Suricata tillhandahåller ett brett tjänsteutbud inom energi- och miljöteknik för alla typer av energiproducerande anläggningar. Våra konsulttjänster omfattar allt från planering till färdig anläggning och utveckling av befintliga energianläggningar. Vi har mer än 35 års branscherfarenhet och bland våra uppdragsgivare finner du kommunala förvaltningar/bolag, energibolag och företag. Före och under etableringar hjälper vi till med hela eller delar av förstudien. Allt sammanställs i överskådliga rapporter som bildar stommen i förstudien.

Ekonomiska kalkyler

Vi tar fram en helhetsbild och affärsupplägg som visar slutkund, lönsamhet, känslighet utifrån produktion, bränsle, skatter och avgifter etc

Driftunderlag

Vi utarbetar varaktighetsdiagram utifrån kundens nuvarande och framtida produktionsförutsättningar och kundbehov.

Etableringsunderlag

Vi analyserar förutsättningarna för platsen där den nya anläggningen ska vara och tittar på dess logistik, processtekniska layout, anslutningsmöjligheter, närboende, miljö m.m.

Meny

Kontakta oss

TELEFON KONTOR 
0480 – 36 27 71

TELEFON 
0766 – 26 99 01

E-POST 
anders.adolfsson@suricata.se