Tjänster

Besiktning

Med Suricatas erfarenhet av köp och personliga besök hos 100-tal energianläggningar samt olika köpeavtalsformer utför även Suricata besiktningar vid övertagande av anläggningar. 

Besiktningens genomförande

Besiktningarna delas upp i områdena byggnation, rör & process, isolering, mekanik, el, styr & övervakning och dokumentation. 

  • Framtagning av provningsprogram ink. Övervakning.
  • Granskning av köpekontrakt och dessa utlovade garantier och funktioner.
  • Förbesiktning
  • Slutbesiktning
  • Efterbesiktning
  • Garantibesiktning

Meny

Kontakta oss

TELEFON KONTOR 
0480 – 36 27 71

TELEFON 
0766 – 26 99 01

E-POST 
anders.adolfsson@suricata.se