loader image

Insikter inom
energi och miljö

Suricatas referenser

Under åren har Suricata framgångsrikt varit en del av lösningar inom olika områden. Vi har hjälpt våra kunder att uppnå och säkerställa varje kunds unika behov med bl.a. val av leverantör, produkt eller tjänst inom ramen för LOU och LUF.

Våra case

Från ax till limpa

Grännas tillfälliga panncentral för fjärrvärme skulle ersättas med en ny och större fjärrvärmecentral gav Jönköping Energi, Suricata i uppgift att göra hela upphandlingen.

Läs mer

En värld där djur och människor samsas på samma planet

Suricata är WWF Vän som bidrar som stödjande medlem direkt till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta. Vi tycker det är lika viktigt att göra nytta på hemmaplan som ute i världen.

Meny

Kontakta oss

TELEFON KONTOR 
0480 – 36 27 71

TELEFON 
0766 – 26 99 01

E-POST 
anders.adolfsson@suricata.se