Från ax till limpa

Gränna 9 MW

Suricata levererade helhetslösning

Grännas tillfälliga panncentral för fjärrvärme skulle ersättas med en ny och större fjärrvärmecentral gav Jönköping Energi, Suricata i uppgift att göra hela upphandlingen. Jönköping Energi valde att nyttja Suricatas nyutvecklade upphandlingsmodell enligt LUF och ABA99. Projektet omfattade även förstudie runt effektbehov, pannbestyckning, inre och yttre layout. Suricata tillhandahöll likaså program för provdrift och prestandaprov samt medverkade vid avslutande besiktning. Den tekniska förstudien bidrog bland annat till att den tidigare förbrukningen av olja i Gränna minskade markant. Idag leverera fjärrvärmecentralen till 99,3 % förnybar energi via fliseldning.

Grännas tillfälliga panncentral för fjärrvärme skulle ersättas med en ny och större fjärrvärmecentral gav Jönköping Energi, Suricata i uppgift att göra hela upphandlingen.

Meny

Kontakta oss

TELEFON KONTOR 
0480 – 36 27 71

TELEFON 
0766 – 26 99 01

E-POST 
anders.adolfsson@suricata.se