Tjänster

Projektering

Suricata utför projektering av energiproducerande anläggningar. Våra konsulttjänster omfattar allt från planering till färdig anläggning och utveckling av befintliga energianläggningar. Planeringsfasen innebär att vi utarbetar styrdokument och genomarbetade beslutsunderlag. Arbetet omfattar framställning av färdigt förfrågningsunderlag för konstruktion, leveranser, drift och ekonomi. Suricata är väl insatta i gällande lagar och föreskrifter. Vi förser er med de instrument som behövs vid upphandlingsprövning och val av leverantör.

Process

Suricata belyser alternativ till processlösningar såväl produktions- och miljötekniska.

Projektekonomi

Slutprodukten konkretiseras i budgetförfrågningar, känslighetsanalyser, beslutsunderlag till ägare etc.

Myndighetsprövning

Strategisk framställning av miljöprövning samt behjälplig vid samråd, ansökningshandlingar, miljökonsekvensbeskrivning samt bygglov enligt PBL.

Upphandling LOU & LUF

Vi medverkar i alla viktiga steg som rör upphandlingen. Det kan exempelvis vara upphandlingsstrategi, framtagning av upphandlingsdokumentation, annonsering, utvärdering och kontraktshandlingar.

Meny

Kontakta oss

TELEFON KONTOR 
0480 – 36 27 71

TELEFON 
0766 – 26 99 01

E-POST 
anders.adolfsson@suricata.se