Suricatas referenser

Under åren har Suricata framgångsrikt varit en del av lösningar inom olika områden. Vi har hjälpt våra kunder att uppnå och säkerställa varje kunds unika behov. Här nedan ser ni ett urval av alla kunder sommar anlitat oss.

 • Upphandling av Ramavtal för markentreprenad, fjv (2020, Falkenberg Energi AB)
 • Upphandling av elmätaren och insamlingssystem (2019 – 2020, Kalmar Energi AB)
 • Upphandling av muddring av hamnområde (2019, Kalmar Hamn AB)
 • Upphandling av Ramavtal för mark- och svetsentreprenad, fjv (2019, Kalmar Energi AB)
 • Upphandling av Ramavtal för askåterföring (2019, Kalmar Energi AB)
 • Upphandling av 3 st. ORC-anläggningar (2019, Ystad Energi AB)
 • Upphandling av elfilter till Bräkne-Hoby (2019, Ronneby Miljö & Teknik AB)
 • Upphandling av 3 st. elfilter (2019, Ystad Energi AB)
 • Upphandling av fibernät för Habo tätort (2019, Habo Kraft AB)  
 • Upphandling av flygledningstjänst (2019, Kalmar, Jönköping, Norrköping, Karlstad och Skellefteå)
 • Upphandling av Ramavtal för svetsningsentreprenad, fjv (2019, Habo Energi AB)
 • Upphandling av närvärmecentral för pellets, 300 kW (2018 – 2019, Gislaved Energi AB)
 • Upphandling av pelletspanna, 3 MW (2018 – 2019, Falkenberg Energi AB)
 • Upphandling av krossmaskin, vikt 45 ton (2018, Affärsverken Karlskrona AB)
 • Upphandling av fiberkanalisation, 230 km (2018 – 2019, Kalmar kommun)
 • Upphandling ramavtal bränslemäklare (2018, Ronneby Miljö & Teknik AB)
 • Upphandling av fjärrkyla (2018, Kalmar Energi AB)
 • Upphandling av ny förugn 6 MW med styrsystem (2017, Ronneby Miljö & Teknik AB)
 • Upphandling av ny fastbränslepanna 7 MW med RGK och 5 MW oljepanna (2017, Gislaved Energi AB)
 • Upphandling av Ramavtal för svetsningsentreprenad, fjv (2017, Habo Energi AB)
 • Upphandling av Ramavtal för grävningsentreprenad för kraftledning (2016, Habo Kraft AB)
 • Upphandling av naturgaspanna, 3,5 MW (2016, Falkenberg Energi AB)
 • Upphandlingsunderlag av fibernät för Kristdala tätort (2016, Oskarshamn kommun)
 • Upphandling av Ramavtal för kulvertförläggning och svetsentreprenad (2015, Kalmar Energi Värme AB)
 • Upphandling av fastbränslepanna, effekt 8 MW (2015, Falkenberg Energi AB)
 • Upphandling av fibernät för Habo tätort (2015, Habo Kraft AB)
 • Förstudie och upphandling av rökgaskondensor (2015, Gislaved Energi AB)
 • Upphandling av IT-stödssystem för tre kommunala bolag (2015, Habo)
 • Förstudie och upphandling av pelletspanna, 2 MW med ackumulator, Arla Foods (2014, Jönköping Energi AB)
 • Upphandlingsstöd vid inköp av dammluckor med styrskåp (2014, Habo Energi AB)
 • Upphandlingsstöd vid inköp av ny panncentral (2014, Norrtälje Energi AB)
 • Upphandling av grävarbeten för kraft och fjärrvärme (2013, Habo Energi AB)
 • Upphandling av pelletspanna, effekt 3 MW (2013, Mörbylånga kommun, Tekniska kontoret)
 • Upphandling av fastbränslepanna, effekt 3 MW (2013, Habo Energi AB)
 • Upphandling av flishugg med traktor, kapacitet 160 m3s/h (2013, Habo Energi AB)
 • Upphandling av fastbränslepanna, effekt 5 MW (2012, Gislaved EnergiRing AB)
 • Upphandling av fastbränslepanna, effekt 8 MW (2012, Hjo Energi AB)
 • Behjälplig vid framtagande av upphandlingsunderlag till kraftvärmeanläggning i Vimmerby, 25 MWt (2011, Projekt- & Energikonsult Steinvall AB)
 • Upphandling av prefabricerade panncentraler för träpellets 1 x 2 MW och 2 x 3 MW (2011, Jönköping Energi AB)
 • Upphandlingsunderlag av avfallsförbräningsanläggning 22 MWt, varav elproduktion ca 5 MW (2011, Nybro Energi AB)
 • Framtagning av avtal gällande drift och tillsyn av externa fastighetspannor. (2011, Kalmar Energi Värme AB)
 • Köpeavtal av komplett brikettpanna 2 MW. (2010, Kalmar Energi Värme AB)
 • Värdering av nyanskaffningsvärde för värmeproducerande anläggningar gällande försäkringspremier. (2009 – 2010, Jönköping Energi AB,
 • Kalmar Energi Värme AB, Sävsjö Energi AB)
 • Avtal gällande leverans av biobränsle (2009-2013, Mörbylånga kommun, Tekniska kontoret)
 • Närvärmeavtal (2009-2010, Kalmar Energi Värme AB)
 • Upphandling av biobaserad värmecentral i Gränna, maxeffekt 9 MW (2009, Jönköping Energi AB)
 • Avtalshandlingar för tillsyn, underhåll och jour av Närvärmeanläggningar (2009, Kalmar Energi Värme AB)
 • Värdering av miljömässiga risker vid köp av Värmecentral i Nybro (2009, Nybro Energi AB)
 • Underlag för juridiska handlingar för avstyckning av bränslefabrik (2009, Kalmar Energi Värme AB)
 • Entreprenadavtal för årlig bränslehantering av 650 000 m3s biobränsle (2009, Kalmar Energi Värme AB)
 • Förstudie för konvertering till bioolja (2019, Ronneby Miljö & Teknik AB)
 • Förstudie ackumulator (2018, Ronneby Miljö & Teknik AB)
 • Förstudie ny fjärrvärmeproduktion (2018, Ulricehamn Energi AB)
 • Förstudie ny värmeproduktionsanläggning (2018, Vaggeryd Energi AB)
 • Dimensionering och beslutsunderlag för ny fastbränslepanna i Gislaved (2016, Gislaved Energi AB)
 • Förstudie och dimensionering av förbränningsluft till värmecentral (2016, Vaggeryds Energi AB)
 • Förstudie och dimensionering av ny skorsten vid Bulltoftas Vattenverk (2015, WSP Sverige AB)
 • Konditionstest av befintlig 6 MW fastbränslepanna i Åtvidarberg (2015, Södra Wood AB)
 • Förstudier pelletsångpanna, 3 MW (2015, Agrovärme AB, Lantmännen Falkenberg)
 • Förstudie med kostnadsanalys för pannflytt, 6 MW (2015, Södra Wood AB, Orrefors)
 • Behjälplig vid förstudie av expansionsplan för fjärrvärme, Karlskrona (2014, Affärsverken Karlskrona)
 • 2 st förstudier för industriella pelletspannor, Kinna och Norrköping (2014, Pemco Energi AB)
 • Inledande studie av ny produktionsanläggning för fjärrvärme (2014, Degefors Energi AB)
 • Förstudie gällande egen panncentral (2014, Nobia AB)
 • Förstudie gällande ny fastbränslepanna i Lessebo (2013, Lessebo Fjärrvärme AB)
 • Förstudie gällande Närvärme i Köpingsvik (2013, Borgholm Energi AB)
 • Förstudie beträffande ny ångproduktion vid Perstorp AB. Alt. A 1 x 38 MW eller Alt. B 2 x 18 MW (2011, Perstorps Fjärrvärme AB)
 • Utredning träpulverpannor för spetslast 2 x 20 MW. (2011, Jönköping Energi AB)
 • Förstudie utbyggnadsplan för tätort Mörbylånga, 1,5 MW biobränsle. (2010 och 2012, Mörbylånga kommun)
 • Skatteberäkningar och index för fjärrvärmetaxa. (2009 – 2017, Mörbylånga kommun)
 • Förstudier gällande miljöanpassad värmeproduktion vid Arla Foods i Kalmar (2010, Arla Foods)
 • Beslutsunderlag för val av värmepump eller närvärme. (2010, Kalmar kommun)
 • Beslutsunderlag gällande köp av vindkraftverk (2009, Tekniska förvaltningen Nybro kommun)
 • Uppföljning av fjärrvärmeverksamhetens ekonomi (2009 – 2012, Mörbylånga kommun, Tekniska kontoret)
 • Teknisk och ekonomisk utredning av värme- och elproduktion vid nytt kraftvärmeverk (2009, Affärsverken Karlskrona)
 • Tidig förstudie gällande biogasanläggning för matavfall avseende lokalisering, LOU och ägandeskap samt ekonomisk översikt avseende byggnation av ny anläggning (2009, KSRR)
 • Teknisk och ekonomisk utredning för distributionsledning (ca 2 mil) av fjärrvärme mellan Moskogen (Kalmar) och Nybro (behov 50 MW). (2009, Nybro Energi och KSRR)
 • Utvärdering av luftvärmepump, bergvärmepump, pellets och solenergi vid mindre närvärmeanläggning. (2009, Kalmar kommun, Fastighets- och inköpskontoret)
 • Ekonomisk systemanalys avseende ny anläggning i Nybro samt känslighetsanalys av bränslevalet (2009, Nybro Energi)
 • Emissionsanalys samt nya miljökrav vid Södras sågverk (2016, Södra Wood)
 • Upprättande av Byggprocess för vindkraftsetablering. (2011, Arise Windpower AB)
 • Granskning och besiktning av dokumentation vid Kraftvärmeverket Moskogen. (2010, Kalmar Energi Värme AB)
 • Upprättande av Projekthandbok som syftar till att vägleda och styra projektgenomförandet (2009, Arise Windpower AB)
 • Slutbesiktning av elfilter (2019, Ronneby Miljö & Teknik AB)
 • Slutbesiktning av förugn med styrsystem, 6 MW (2019, Ronneby Miljö & Teknik AB) 
 • Slutbesiktning av fastbränslepanna, effekt 4 MW (2017, Solör AB, Strömsnäsbruk)
 • Slutbesiktning av pelletspanna, effekt 2 MW (2015, Arla Food, Jönköping)
 • Slutbesiktning av fastbränslepanna, effekt 6 MW (2014, Högsby Energi AB)
 • Slutbesiktning av fastbränslepanna, effekt 5 MW (2013, Gislaved Energi AB)
 • Slutbesiktning av fastbränslepanna, effekt 8 MW (2013, Hjo Energi AB)
 • Slutbesiktning av 3 st Pelletsanläggningar i Jönköping (2012 Jönköping Energi AB)
 • Överordnad slutbesiktning för alla besiktningar vid värmecentral i Gränna samt program för prestandaprov (2012 Jönköping Energi AB)
 • Slutbesiktning av mark- och anläggningsverksamhet vid Blekhems vindkraftspark (2012 Arise Windpower AB)
 • Slutbesiktning av mark- och anläggningsverksamhet vid Gettnabos vindkraftspark (2012 Arise Windpower AB)
 • Medverkande vid slutbesiktning och prestandaprov vid värmecentral i Färjestaden (2010 Mörbylånga kommun)
 • Offentlig upphandling i praktiken (2018, WSP, Lessebo)
 • Offentlig upphandling i praktiken (2018, Företagarna i Kalmar)
 • Innovationsupphandling (2017, Kalmar)
 • Småskalig kraft (2016, Norrtälje)
 • Försäljning enligt LOU/LUF och ABA 99 (2016, Göteborg)
 • Försäljning enligt LOU/LUF och ABA 99 (2015, Kvänum)
 • Skatteförändringar för industrin (2015, Umeå)
 • Skatteförändringar för industrin (2015, Gävle)
 • Skatteförändringar för industrin (2014, Örebro)
 • Försäljning enligt LOU/LUF och ABA 99 (2014, Ängelholm)
 • Pannupphandling enligt LOU/LUF (2014, Lidköping)
 • Skatteförändringar för industrin (2014, Helsingborg)

Meny

Kontakta oss

TELEFON KONTOR 
0480 – 36 27 71

TELEFON 
0766 – 26 99 01

E-POST 
anders.adolfsson@suricata.se