Kvalificerad kompetens vid utbyggnad

Hjo 8 MW

En förstudie som gav effekt

År 2011 bestämde sig Hjo Energi för att utöka och ersätta delar av sin föråldrade fjärrvärmecentral. Suricata anlitades för att ta fram förfrågningsunderlaget till upphandlingen av hela produktionslinjen. Förstudien visade på att effekten från den nya pannan kunde motsvara 8 MW och förses med både elektrofilter och rökgaskondensor. Utbyggnaden krävde också ett nytt bränslelager. Upphandlingen utgjordes av Suricatas nyutvecklade upphandlingsmodell enligt LUF med avslutande kontrakt enligt ABA99.

År 2011 bestämde sig Hjo Energi för att utöka och ersätta delar av sin föråldrade fjärrvärmecentral.

Meny

Kontakta oss

TELEFON KONTOR 
0480 – 36 27 71

TELEFON 
0766 – 26 99 01

E-POST 
anders.adolfsson@suricata.se