Helhetssyn vid nybyggnation

Gislaved 5 MW + 7 MW

Gemensamt projekt som levererar

År 2011 inledde Gislaved Energi sina planer att förverkliga en gemensam panncentral för fjärrvärmeproduktion mellan Gislaved och Anderstorp. Inom projektramen ingick bland annat mark- och byggnadsarbeten, utplacering av bränslelager, inmatning, panna, rökgasrening samt framtida rökgaskondensering. Suricata anlitades år 2012, för att upprätta förfrågningsunderlaget enligt LUF samt kontraktera leverantören enligt ABA99. Under år 2014 påbörjade upphandlingen av den tillkommande rökgaskondensorn, vilket också utfördes av Suricata. Panncentralen är dimensionerad för fuktigt flis och levererar idag 98,9 % av fjärrvärmebehovet i Gislaved, 1,1 % produceras via träpellets. Inom kort kompletteras anläggningen med ytterligare en 7 MW fastbränslepanna.

År 2011 inledde Gislaved Energi sina planer att förverkliga en gemensam panncentral för fjärrvärmeproduktion mellan Gislaved och Anderstorp.

Meny

Kontakta oss

TELEFON KONTOR 
0480 – 36 27 71

TELEFON 
0766 – 26 99 01

E-POST 
anders.adolfsson@suricata.se