Referenser

Under åren har Suricata framgångsrikt varit en del av lösningar inom olika områden. Vi har hjälpt våra kunder att uppnå och säkerställa varje kunds unika behov.

I listan nedan hittar du några av våra många referensprojekt.

 • Upphandling av driv- och smörjmedel (2023, Kalmar Hamn AB)
 • Upphandling av bioflygbränsle (2023, Svenska Regionala Flygplatser AB)
 • Upphandling av marina besättningstjänster (2023, Kalmar Hamn AB)
 • Upphandling av bränsletravers för 10 MW bio (2023, Affärsverken Karlskrona AB)
 • Upphandling av varvsbesök för bogserbåt (2023, Kalmar Hamn AB)
 • Upphandling av oljepanna 16 MW (202,3 Kalmar Energi AB)
 • Upphandling av brännarautomatik 2 x 15 MW (2023, Affärsverken Karlskrona AB)
 • Upphandling av mark- och betongarbeten (2023, Ystad Energi AB)
 • Upphandling av mindre fastbränslepanna (2023, Affärsverken Karlskrona AB)
 • Upphandling av elfilter till Hovmantorp, 5 MW (2023, Lessebo Fjärrvärme AB)
 • Upphandling av fastbränslepanna 1,5 MW i Ingelstad (2023, Växjö Energi AB)
 • Upphandling av bränsletravers för 20 MW bio (2022, Ystad Energi AB)
 • Upphandling av ORC-anläggning (2022, Tingsryds Energi AB)
 • Upphandling av nytt Värmeverk, 2 x 6 MW bio + 5 MW olja (2022, Vaggeryds Energi AB)
 • Upphandling av mark-, svets- och muffentreprenad (2022, Habo Energi AB)
 • Upphandling av fastbränslepannor, 2 x 3 MW (2022, Ulricehamns Energi AB)
 • Upphandling av pelletspannor, 2 x 3 MW (2022, Ystad Energi AB)
 • Tilläggsavtal för Bioflygbränsle (2022, Svenska Regionala Flygplatser AB)
 • Upphandling av markentreprenad för el- och fibernät  (2022, Kalmar Energi Elnät AB)
 • Upphandling av markentreprenad (2022, Falkenberg Energi AB)
 • Tilläggas avtal för fibernät på landsbygd, 46 km (2021 – 2022, Kalmar kommun)
 • Upphandling av ORC-anläggning (2021, Affärsverken Karlskrona AB)
 • Upphandlingsstöd och tolkning av LUF – Lastmaskin (2021, Kalmar Hamn AB)
 • Upphandling av konsulttjänster inom trafikflyg (2021, Svenska Regionala Flygplatser AB)
 • Upphandling av mark- och asfalteringsarbeten (2021, Kalmar Hamn AB)
 • Upphandling av pelletssilo och transportsystem (2021, Vaggeryds Energi AB)
 • Upphandling av hamnkran (2021, Kalmar Hamn AB)
 • Upphandling av fastbränslepanna, 3 MW i Linneryd (2020 – 2021, Tingsryd Energi AB)
 • Upphandling av ORC-anläggning (2020, Gislaved Energi AB)
 • Upphandlingsstöd och tolkning av LUF – entreprenad (2020, Kalmar Energi AB)
 • Upphandling av tre elfilter (2020, Emmaboda Energi & Miljö AB)
 • Upphandling av reservoljepanna, 4 MW (2020, Ulricehamns Energi AB)
 • Upphandling av fasadbeklädnad till en 62 meter hög ackumulator (2020, Ystad Energi AB)
 • Upphandling av ORC-anläggning (2020, Finspångs Teknisk Verk AB)
 • Upphandling av Bioflygbränsle till sex flygplatser (2020, Svenska Regionala Flygplatser AB)
 • Upphandling av Ramavtal för markentreprenad, fjv (2020, Falkenberg Energi AB)
 • Upphandlingsstöd av elmätaren och insamlingssystem (2019 – 2020, Kalmar Energi AB)
 • Upphandling av muddring av hamnområde (2019, Kalmar Hamn AB)
 • Upphandling av Ramavtal för mark- och svetsentreprenad, fjv (2019, Kalmar Energi AB)
 • Upphandling av Ramavtal för askåterföring (2019, Kalmar Energi AB)
 • Upphandling av 3 st. ORC-anläggningar (2019, Ystad Energi AB)
 • Upphandling av elfilter till Bräkne-Hoby (2019, Ronneby Miljö & Teknik AB)
 • Upphandling av 3 st. elfilter (2019, Ystad Energi AB)
 • Upphandling av fibernät för Habo tätort (2019, Habo Kraft AB)
 • Upphandling av flygledningstjänst (2019, Kalmar, Jönköping, Norrköping, Karlstad och Skellefteå)
 • Upphandling av Ramavtal för svetsningsentreprenad, fjv (2019, Habo Energi AB)
 • Upphandling av närvärmecentral för pellets, 300 kW (2018 – 2019, Gislaved Energi AB)
 • Upphandling av pelletspanna, 3 MW (2018 – 2019, Falkenberg Energi AB)
 • Upphandling av krossmaskin, vikt 45 ton (2018, Affärsverken Karlskrona AB)
 • Upphandling av fiberkanalisation, 230 km (2018 – 2019, Kalmar kommun)
 • Upphandling ramavtal bränslemäklare (2018, Ronneby Miljö & Teknik AB)
 • Upphandling av fjärrkyla (2018, Kalmar Energi AB)
 • Upphandling av ny förugn 6 MW med styrsystem (2017, Ronneby Miljö & Teknik AB)
 • Upphandling av ny fastbränslepanna 7 MW med RGK och 5 MW oljepanna (2017, Gislaved Energi AB)
 • Upphandling av Ramavtal för svetsningsentreprenad, fjv (2017, Habo Energi AB)
 • Upphandling av Ramavtal för grävningsentreprenad för kraftledning (2016, Habo Kraft AB)
 • Upphandling av naturgaspanna, 3,5 MW (2016, Falkenberg Energi AB)
 • Upphandlingsunderlag av fibernät för Kristdala tätort (2016, Oskarshamn kommun)
 • Upphandling av Ramavtal för kulvertförläggning och svetsentreprenad (2015, Kalmar Energi Värme AB)
 • Upphandling av fastbränslepanna, effekt 8 MW (2015, Falkenberg Energi AB)
 • Upphandling av fibernät för Habo tätort (2015, Habo Kraft AB)
 • Förstudie och upphandling av rökgaskondensor (2015, Gislaved Energi AB)
 • Upphandling av IT-stödssystem för tre kommunala bolag (2015, Habo)
 • Förstudie och upphandling av pelletspanna, 2 MW med ackumulator, Arla Foods (2014, Jönköping Energi AB)
 • Upphandlingsstöd vid inköp av dammluckor med styrskåp (2014, Habo Energi AB)
 • Upphandlingsstöd vid inköp av ny panncentral (2014, Norrtälje Energi AB)
 • Upphandling av grävarbeten för kraft och fjärrvärme (2013, Habo Energi AB)
 • Upphandling av pelletspanna, effekt 3 MW (2013, Mörbylånga kommun, Tekniska kontoret)
 • Upphandling av fastbränslepanna, effekt 3 MW (2013, Habo Energi AB)
 • Upphandling av flishugg med traktor, kapacitet 160 m3s/h (2013, Habo Energi AB)
 • Upphandling av fastbränslepanna, effekt 5 MW (2012, Gislaved EnergiRing AB)
 • Upphandling av fastbränslepanna, effekt 8 MW (2012, Hjo Energi AB)
 • Behjälplig vid framtagande av upphandlingsunderlag till kraftvärmeanläggning i Vimmerby, 25 MWt (2011, Projekt- & Energikonsult Steinvall AB)
 • Upphandling av prefabricerade panncentraler för träpellets 1 x 2 MW och 2 x 3 MW (2011, Jönköping Energi AB)
 • Upphandlingsunderlag av avfallsförbräningsanläggning 22 MWt, varav elproduktion ca 5 MW (2011, Nybro Energi AB)
 • Framtagning av avtal gällande drift och tillsyn av externa fastighetspannor. (2011, Kalmar Energi Värme AB)
 • Köpeavtal av komplett brikettpanna 2 MW. (2010, Kalmar Energi Värme AB)
 • Värdering av nyanskaffningsvärde för värmeproducerande anläggningar gällande försäkringspremier. (2009 – 2010, Jönköping Energi AB, Kalmar Energi Värme AB, Sävsjö Energi AB)
 • Avtal gällande leverans av biobränsle (2009-2013, Mörbylånga kommun, Tekniska kontoret)
 • Närvärmeavtal (2009-2010, Kalmar Energi Värme AB)
 • Upphandling av biobaserad värmecentral i Gränna, maxeffekt 9 MW (2009, Jönköping Energi AB)
 • Avtalshandlingar för tillsyn, underhåll och jour av Närvärmeanläggningar (2009, Kalmar Energi Värme AB)
 • Värdering av miljömässiga risker vid köp av Värmecentral i Nybro (2009, Nybro Energi AB)
 • Underlag för juridiska handlingar för avstyckning av bränslefabrik (2009, Kalmar Energi Värme AB)
 • Entreprenadavtal för årlig bränslehantering av 650 000 m3s biobränsle (2009, Kalmar Energi Värme AB)
 • Förstudie hetvatten och ånga vid Länssjukhus (2023, Karlskrona)
 • Marknadsundersökning och förstudie för nytt Värmeverk (2023, Lessebo Fjärrvärme AB)
 • Förstudie för installation av elfilter till två Värmeverk (2022, Mörbylånga kommun)
 • Förstudie för en Närvärmeanläggning i Reftele (2022, Gislaved Energi AB)
 • Förstudie och tekniskanalys stoft och MCP (2022, Borgholm Energi AB)
 • Underkonsult vid inköp av en fastbränslepanna, 7 MW (2022, Solör Bioenergi AB)
 • Underkonsult vid inköp av en fastbränslepanna, 5 MW (2022, Wallnäs Timber AB)
 • Förstudie och underlag för en mindre ångturbin (2021, Affärsverken Karlskrona AB)
 • Förstudie för ombyggnad av bränslekran (2021, Ystad Energi AB)
 • Inledande dimensionering och förstudie för nytt värmeverk (2020, Vaggeryds Energi AB)
 • Förstudie för konvertering till bioolja (2019, Ronneby Miljö & Teknik AB)
 • Förstudie ackumulator (2018, Ronneby Miljö & Teknik AB)
 • Förstudie ny fjärrvärmeproduktion (2018, Ulricehamn Energi AB)
 • Förstudie ny värmeproduktionsanläggning (2018, Vaggeryd Energi AB)
 • Dimensionering och beslutsunderlag för ny fastbränslepanna i Gislaved (2016, Gislaved Energi AB)
 • Förstudie och dimensionering av förbränningsluft till värmecentral (2016, Vaggeryds Energi AB)
 • Förstudie och dimensionering av ny skorsten vid Bulltoftas Vattenverk (2015, WSP Sverige AB)
 • Konditionstest av befintlig 6 MW fastbränslepanna i Åtvidarberg (2015, Södra Wood AB)
 • Förstudier pelletsångpanna, 3 MW (2015, Agrovärme AB, Lantmännen Falkenberg)
 • Förstudie med kostnadsanalys för pannflytt, 6 MW (2015, Södra Wood AB, Orrefors)
 • Behjälplig vid förstudie av expansionsplan för fjärrvärme, Karlskrona (2014, Affärsverken Karlskrona)
 • 2 st förstudier för industriella pelletspannor, Kinna och Norrköping (2014, Pemco Energi AB)
 • Inledande studie av ny produktionsanläggning för fjärrvärme (2014, Degefors Energi AB)
 • Förstudie gällande egen panncentral (2014, Nobia AB)
 • Förstudie gällande ny fastbränslepanna i Lessebo (2013, Lessebo Fjärrvärme AB)
 • Förstudie gällande Närvärme i Köpingsvik (2013, Borgholm Energi AB)
 • Förstudie beträffande ny ångproduktion vid Perstorp AB. Alt. A 1 x 38 MW eller Alt. B 2 x 18 MW (2011, Perstorps Fjärrvärme AB)
 • Utredning träpulverpannor för spetslast 2 x 20 MW. (2011, Jönköping Energi AB)
 • Förstudie utbyggnadsplan för tätort Mörbylånga, 1,5 MW biobränsle. (2010 och 2012, Mörbylånga kommun)
 • Skatteberäkningar och index för fjärrvärmetaxa. (2009 – 2020, Mörbylånga kommun)
 • Förstudier gällande miljöanpassad värmeproduktion vid Arla Foods i Kalmar (2010, Arla Foods)
 • Beslutsunderlag för val av värmepump eller närvärme. (2010, Kalmar kommun)
 • Beslutsunderlag gällande köp av vindkraftverk (2009, Tekniska förvaltningen Nybro kommun)
 • Uppföljning av fjärrvärmeverksamhetens ekonomi (2009 – 2012, Mörbylånga kommun, Tekniska kontoret)
 • Teknisk och ekonomisk utredning av värme- och elproduktion vid nytt kraftvärmeverk (2009, Affärsverken Karlskrona)
 • Tidig förstudie gällande biogasanläggning för matavfall avseende lokalisering, LOU och ägandeskap samt ekonomisk översikt avseende byggnation av ny anläggning (2009, KSRR)
 • Teknisk och ekonomisk utredning för distributionsledning (ca 2 mil) av fjärrvärme mellan Moskogen (Kalmar) och Nybro (behov 50 MW). (2009, Nybro Energi och KSRR)
 • Utvärdering av luftvärmepump, bergvärmepump, pellets och solenergi vid mindre närvärmeanläggning. (2009, Kalmar kommun, Fastighets- och inköpskontoret)
 • Ekonomisk systemanalys avseende ny anläggning i Nybro samt känslighetsanalys av bränslevalet (2009, Nybro Energi)
 • Projektledning i slutfas – Linneryds panncentral (2022, Tingsryds Energi AB)
 • Projektkoordinering – Gullberna (2021, Affärsverken Karlskrona AB)
 • Emissionsanalys samt nya miljökrav vid Södras sågverk (2016, Södra Wood)
 • Upprättande av Byggprocess för vindkraftsetablering. (2011, Arise Windpower AB)
 • Granskning och besiktning av dokumentation vid Kraftvärmeverket Moskogen. (2010, Kalmar Energi Värme AB)
 • Upprättande av Projekthandbok som syftar till att vägleda och styra projektgenomförandet (2009, Arise Windpower AB)
 • Slutbesiktning av pelletspannor 2 x 3 MW (2024, Ystad Energi AB)
 • Garantibesiktning av fastbränslepanna, 3 MW i Linneryd (2023, Tingsryds Energi AB)
 • Slutbesiktning av fastbränslepanna, 3 MW i Linneryd (2022, Tingsryds Energi AB)
 • Slutbesiktning av transportabel panncentral (2021, Ulricehamn Energi AB)
 • Slutbesiktning av två panncentraler, pellets/olja (2020, Värnamo Energi AB)
 • Slutbesiktning av elfilter (2019, Ronneby Miljö & Teknik AB)
 • Slutbesiktning av förugn med styrsystem, 6 MW (2019, Ronneby Miljö & Teknik AB) 
 • Slutbesiktning av fastbränslepanna, effekt 4 MW (2017, Solör AB, Strömsnäsbruk)
 • Slutbesiktning av pelletspanna, effekt 2 MW (2015, Arla Food, Jönköping)
 • Slutbesiktning av fastbränslepanna, effekt 6 MW (2014, Högsby Energi AB)
 • Slutbesiktning av fastbränslepanna, effekt 5 MW (2013, Gislaved Energi AB)
 • Slutbesiktning av fastbränslepanna, effekt 8 MW (2013, Hjo Energi AB)
 • Slutbesiktning av 3 st Pelletsanläggningar i Jönköping (2012 Jönköping Energi AB)
 • Överordnad slutbesiktning för alla besiktningar vid värmecentral i Gränna samt program för prestandaprov (2012 Jönköping Energi AB)
 • Slutbesiktning av mark- och anläggningsverksamhet vid Blekhems vindkraftspark (2012 Arise Windpower AB)
 • Slutbesiktning av mark- och anläggningsverksamhet vid Gettnabos vindkraftspark (2012 Arise Windpower AB)
 • Medverkande vid slutbesiktning och prestandaprov vid värmecentral i Färjestaden (2010 Mörbylånga kommun)
 • Offentlig upphandling i praktiken (2020, Borgholm)
 • Offentlig upphandling i praktiken (2020, Karlskrona)
 • Offentlig upphandling i praktiken (2018, WSP, Lessebo)
 • Offentlig upphandling i praktiken (2018, Företagarna i Kalmar)
 • Innovationsupphandling (2017, Kalmar)
 • Småskalig kraft (2016, Norrtälje)
 • Försäljning enligt LOU/LUF och ABA 99 (2016, Göteborg)
 • Försäljning enligt LOU/LUF och ABA 99 (2015, Kvänum)
 • Skatteförändringar för industrin (2015, Umeå)
 • Skatteförändringar för industrin (2015, Gävle)
 • Skatteförändringar för industrin (2014, Örebro)
 • Försäljning enligt LOU/LUF och ABA 99 (2014, Ängelholm)
 • Pannupphandling enligt LOU/LUF (2014, Lidköping)
 • Skatteförändringar för industrin (2014, Helsingborg)

Meny

Kontakta oss

TELEFON KONTOR 
0480 – 36 27 71

TELEFON 
0766 – 26 99 01

E-POST 
anders.adolfsson@suricata.se