Stäng av mobilversion

Projektering

Projektering

Suricata tillhandahåller ett brett tjänsteutbud inom energi- och miljöteknik för alla typer av energiproducenter och energiproducerande anläggningar. Våra konsulttjänster omfattar allt från planering till färdig anläggning och utveckling av befintliga energianläggningar. Planeringsfasen innebär att vi utarbetar styrdokument och genomarbetade beslutsunderlag. Arbetet omfattar framställning av färdigt förfrågningsunderlag för konstruktion, drift och ekonomi. Suricata är väl insatta i gällande lagar och föreskrifter. Vi förser er med de instrument som behövs vid upphandlingsprövning och val av leverantör.

Process

Suricata belyser alternativ till processlösningar såväl produktions- och
miljötekniska.

Projektekonomi

Slutprodukten konkretiseras i budgetförfrågningar, känslighetsanalyser,
beslutsunderlag till ägare etc.

Myndighetsprövning

Strategisk framställning av miljöprövning samt behjälplig vid samråd,
ansökningshandlingar, miljökonsekvensbeskrivning samt bygglov enligt PBL.

Upphandling, LOU/LUF

Vi medverkar i alla viktiga steg som rör upphandlingen. Det kan exmpelvis vara annonsering, upphandlingsstrategi, kontraktshandlingar och utvärdering.