Stäng av mobilversion

Förstudier

Förstudier

Suricata tillhandahåller ett brett tjänsteutbud inom energi- och miljöteknik för alla typer av energiproducenter och energiproducerande anläggningar. Våra konsulttjänster omfattar allt från planering till färdig anläggning och utveckling av befintliga energianläggningar. Vi har mer än 30 års branscherfarenhet och bland våra uppdragsgivare finner du kommunala värmeverk, energibolag och företag. Före och under etableringar hjälper vi till med hela eller delar av förstudien. Allt sammanställs i överskådliga rapporter som bildar stommen i förstudien.

Ekonomiska kalkyler

Vi tar fram en helhetsbild och affärsupplägg som visar slutkund, lönsamhet,
känslighet utifrån bränsle, skatter och avgifter etc

Driftunderlag

Vi utarbetar varaktighetsdiagram utifrån kundens nuvarande och framtida
produktionsförutsättningar och kundbehov.

Etableringsunderlag

Vi analyserar förutsättningarna för platsen där den nya anläggningen ska
vara, tittar på dess processtekniska layout, anslutningsmöjligheter,
närboende miljö m.m.