Stäng av mobilversion

Förnyelse

Förnyelse

Suricata tillhandahåller ett brett tjänsteutbud inom energi- och miljöteknik för alla typer av energiproducenter och energiproducerande anläggningar. Våra konsulttjänster omfattar allt från planering till färdig anläggning och utveckling av befintliga energianläggningar. Vi har mer än 35 års branscherfarenhet och bland våra uppdragsgivare finner du kommunala värmeverk, energibolag och företag. Suricata har god insikt inom gällande och nya processer. Vår samlade referens- och kompetensbank ger oss goda förutsättningar att snabbt hittar bra alternativa processfördelar.

Drift

Vi hjälper till med effektivisering av anläggningar, egenkontroll, miljöteknisk utrustning m.m.

Bränsle

Vi är med vid upphandling och kontraktering av bränsleleverantörer och följer upp bränslekvalitet m.m.