Stäng av mobilversion

Föreläsningar

Föreläsningar


Suricatas många erfarenheter inom försäljning och upphandling inom energi och miljö, delar vi gärna med oss av genom inspirerande föreläsningar. Varje föreläsning anpassas till kundens behov och önskemål. Vi beskriver olika former av upphandlingsförfaranden, avtalsformer samt vad man ska tänka på inför investeringar kopplade till myndighetskontakter, förstudier och lönsamhetsanalyser. Vi belyser också för- och nackdelar med Lagen om offentlig upphandling – LOU och LUF.

Våra föreläsningar omfattar:

• Försäljning enligt LOU och LUF
• Upphandling enligt LOU och LUF
• Upphandling av komplexa produktionsprocesser och maskinutrustning
• Affärsjuridik inom funktions- och tjänsteupphandling
• Energibeskattning för industrin och övriga sektorer
• Småskalig kraftvärme
• Innovationsupphandling