Stäng av mobilversion

Besiktning

Besiktning

Suricata tillhandahåller ett brett tjänsteutbud inom energi- och miljöteknik för alla typer av energiproducenter och energiproducerande anläggningar. Våra konsulttjänster omfattar allt från planering till färdig anläggning och utveckling av befintliga energianläggningar. Vi har mer än 30 års branscherfarenhet och bland våra uppdragsgivare finner du kommunala värmeverk, energibolag och företag. Vi åtar oss gärna ansvar för projektledning, installationsövervakning, provning och besiktning m.m.

Projektledning

Vi leder och följer upp projekten på plats genom samordning och planering
med entreprenörer.

Färdig anläggning

Vi övervakar, dokumenterar och medverkar vid provning och
genomför uppföljning av kontraktsåtaganden.